X·ONE官方网站

示例图片三
网站首页 > 全球经销 > 大中华销售机构

香港 (Hong Kong)

2017-01-06 23:34:28 X·ONE官方网站 阅读

1483176639319951.jpg


香港客戶服務中心

聯繫人 Sense Lee 

電話:852-91667798

地址:香港旺角荷李活商業中心10樓1020室

Hong Kong Customer Service Centre, Address: Room 1020 10/F Hollywood Plaza , Mong Kok , Kln.

 

香港X-ONE 專門店 

地址:香港葵芳葵涌廣場地下 A90b 號鋪

電話:852-34828284

主頁:www.x-one.hk

Hong Kong X-ONE Store , Address No:A90b G/F Kwai Chung Plaza , Kwai Fong , N.T.


Powered by MetInfo 5.3.18 ©2008-2021 www.metinfo.cn